Article 3

Fairtrade är en märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter och ett socialt ansvar. Man vill uppmana invånare i fattiga länder att arbeta för att sedan sälja varorna till ett pris som även gör att arbetarna i tillverkningslandet får korrekt betalt. Många av västvärldens länder utnyttjar arbetskraft i låglöneländer där arbetarna lever under avskyvärda förhållanden och en Fairtrade-märkt produkt syftar till att arbetarna får den lön de förtjänar utan en massa oärlig konkurrens.

Fairtrade står bland annat för förbättrade ekonomiska förhållanden, man motsäger sig diskriminering och barnarbete, man främjar demokratin och organisationsrätten, man tar hänsyn till miljön och den ekologiska produktionen i landet, man använder sig av premier för att uppmuntra investeringar i lokalsamhället och i själva verksamheten och bonden är garanterad ett minimipris för varje vara. Denna märkning är till för att varje bonde i världen ska ha chans att förfoga över sitt eget liv, att få sina rättigheter tillgodosedda samt att tjäna på sina produkter. Fairtrade ska således vara en väg ut ur fattigdom samtidigt som man tar tillvara på den talang och arbetskraft som varje land har. Alla ska kunna leva på sin lön utan att behöva arbeta ihjäl sig eller ta till tveksamma metoder.

Inlägg Författare: karin

bizplan