Article 5

För att få kalla ett livsmedel ekologiskt, finns det regler och krav som du kan läsa om i denna artikel. Du kan framförallt titta efter miljömärkningarna och inom EU kan du se EU-lövet som symboliserar uppfyllda krav på ekologiskt producerad mat.

Ekologisk mat
Allt fler handlar ekologiskt i mataffärerna, vilket betyder att maten inte innehåller några konstiga bekämpningsmedel eller syntetiska produkter. Naturliga bekämpningsmedel får dock förekomma så som svavel eller pyretriner. Djurens foder måste också vara ekologiskt och de måste ha levt ett naturligt liv i fångenskap. Även andelen antibiotika måste vara liten om man ska sälja ekologiskt kött, till exempel. Inga genetiska modifieringar eller bestrålning får heller användas.

Är denna mat nyttigare än vanlig mat?
Det har dividerats flitigt huruvida den ekologiska maten faktiskt är nyttigare än konventionell mat och i vissa fal har man faktiskt konstaterat att skillnaden inte är så otroligt stor. Vitamin -och mineralhalterna är ungefär desamma och det bedrivs forskning som ska försöka sammanställa skillnaderna lite mer exakt. Dock är detta viktigt ur både miljösynpunkt men även för att få till stånd en blomstrande landsbygd igen och gynna de egna bönderna i landet istället för att köpa mat från andra sidan av världen.

All mat som är ekologisk, måste ha en märkning som signalerar detta. Det innebär också att livsmedlen kontrolleras av organ och myndigheter som ständigt ser om kraven uppfylls. Miljömärkningar kan du läsa om i en av de andra artiklarna här på sidan. Om ett livsmedel är märkt ekologisk betyder det att de måste innehålla 95 % av ekologiska ingredienser men man får inte märka jaktbyten eller uppfiskade fiskar som ekologiska.

Inlägg Författare: karin

bizplan