Article 2

Både i Sverige och ute i Europa och världen, finns det berömda miljömärkningar att titta efter när man som konsument letar efter den perfekta ekologiska varan. Tack vare dessa märken vet man att varorna man använder eller äter är närodlade och har uppfyllt de krav som samhället och staten ställer på dem. Här kan du läsa om några viktiga miljöcertifieringar.

KRAV
Sveriges mest kända miljömärkning heter KRAV och rör främst livsmedel. Märket visar en korrekt djurhållning, god hälsa, socialt ansvar samt klimatpåverkan. KRAV ställer stora krav och kontrollerar de produkter som har fått märkningen, minst en gång om året. Denna märkning finns inte bara på svensk närodlad mat utan även från utländska gårdar som håller samma standard.

Blomman
Detta är EU:s märkning och motsvara den svenska Svanen-märkningen. Olika organ i EU-medlemsländerna arbetar fram kraven för denna märkning och reglerna bestäms av EU-kommissionen. Det kan röra både livsmedel men även kläder och andra produkter.

Bra Miljöval
Denna märkning har du kanske sätt på en rad produkter som tvättmedel och liknande. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning och finns inom 9 olika områden där man tillverkar produkter som anses ha stor betydelse för just miljöpåverkan. En intressant aspekt är att det är den enda märkningen som utfärdas av en miljöorganisation.

Svanen
Det är Miljömärkning Sverige som har ansvar för både Svanen och EU-blomman i detta avlånga land. Märkningen används inom en rad olika produktgrupper, precis som Bra Miljöval. Organisationen är statlig och arbetar utan vinst. Alla krav för att få Svanen, bestäms inte bara av Sverige utan även av de övriga nordiska länderna. Det är nu en av de mest kända miljömärkningarna i Skandinavien och man har ett mycket nära samarbete med EU.

Inlägg Författare: karin

bizplan