Article 11

Honung är en produkt som blir mer och mer efterfrågad och detta är inte konstigt. Många föredrar att söta sin mat med honung istället för det onyttiga sockret. Tyvärr finns det också mycket dålig honung ute i butikerna. Många produkter utanför EU kan inte kontrolleras på samma sätt och inte sällan när man analyserat icke EU-honung, har man funnit att produkten är utspädd med både socker och sirap. Just därför har fler nu också börjar tänka på att starta en ekologisk biodling för att få fram naturlig honung utan en massa konstiga ämnen i.

Starta ekologisk biodling
En ekologisk biodling fordrar att man inte använder några bekämpningsmedel eller läkemedel. Det är viktigt att ta hänsyn till binas välfärd och låta dem arbeta som de är vana vid. Kuporna måste även vara placerade på lämplig mark, vilket betyder att det inom en radie av 3 km måste finnas tillgång till nektar och pollen från andra ekologiska marker. Man kan alltså inte bedriva ekologisk biodling i städerna. Det foder som bina får under vintern måste vara ekologisk honung eller ekologiskt socker.

En del som har en ekologisk biodling använder inga miljömärkningar på sina produkter men detta är mer en kostnadsfråga.

Inlägg Författare: karin

bizplan