Article 12

Andelen ekologiska mjölkbönder ökar rejält i Sverige. Den senaste tiden har det uppdagats att svenska mjölkbönder har fått stora bekymmer med all konkurrens från andra länder och rubriker efter rubriker har retat upp både bönder och svenska folket. Nu har däremot andelen ekologiska mjölkbönder ökat och fler och fler små mejerier har startat upp. Idag består 15% av den ekologiska mjölkproduktionen och eftersom svenskarna är ett mjölkdrickande folk, kommer detta förmodligen bara öka ännu mer.

Just mjölk är den största anledningen till att fler bönder ställer om sitt lantbruk till ett ekologiskt sådant och mejeriernas efterfrågan blir större. Dessa har även uppmuntrat bönderna att ställa om sin produktion, vilket har lyckats. Och folk föredrar faktiskt att köpa ekologisk mjölk framför konventionell mjölk. Det skiljer faktiskt bara en krona per kilo och detta är ingenting som människor stör sig på något vidare. Man anser att smaken är bättre och att man får ut mer av denna mjölk. Förutom en ökad ekologisk mjölkproduktion, satsar många bönder även på äggproduktion.

Det stora intresset för ekologiska mejeriprodukter är markant och trenden bara växer och växer. Svenska bönder exporterar även sin mjölk, vilket underlättar produktionen ytterligare.

Inlägg Författare: karin

bizplan