I och med att vi blir allt mer medvetna om miljöproblemen ökar också intresset för ekologiska produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ekologi står för samspelet mellan organismer och deras omgivning. Flera statliga myndigheter arbetar för att vi ska få en bättre livsmiljö, bland annat Naturvårdsverket som verkar för att miljökvalitetsmålen ska uppnås och Livsmedelsverket som är en kontrollmyndighet för att vi ska få säkra livsmedel. Många vill också känna glädjen i att odla sin egen mat själva, och på https://www.wexthuset.com/ kan man köpa allt som hör till trädgård och odling på alla nivåer, till exempel ekologiska fröer.


Ekologiska märkningar

Till hjälp för att kunna välja ekologiska varor finns en mängd olika märkningar. Ett känt märke är KRAV, det är livsmedel som har certifierats för en ren miljö, liten klimatpåverkan och god djurhållning. EU-lövet är EU:s märkning för livsmedel som tar hänsyn till djur och natur. Svanenmärkningen finns på många ekologiska produkter, såsom papper och disk- och tvättmedel, och Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Märkningen FSC står för ansvarsfullt skogsbruk, MSC för ansvarsfullt fiske och GOTS för ekologiska textilier. Fairtrade arbetar för goda arbetsvillkor och ekologisk odling i utvecklingsländer. Som medvetna konsumenter kan vi köpa ekologiska produkter och bidra till ett hållbart samhälle.

Inlägg Författare: karin

bizplan