Article 1

När man sysslar med ekologisk produktion, strävar man efter att nyttja alla naturresurser på ett kvalitativt och hållbart sätt. Man satsar i samma veva på en stor biologisk mångfald och en bra uppväxtmiljö för djuren.

Djurens välfärd
En av de absolut viktigaste faktorerna när man odlar ekologiskt, är djurens välfärd och att de får utlopp för sitt naturliga sätt. Detta kräver god och gedigen kunskap från djurhållarna och det gäller även att bevisa det genom dokumenterade fakta. Korrekta djurhållningsmetoder och lämpligt foder och material för dem, är A och O när man vill bedriva ekologisk produktion. Hälsoproblem måste lösas illa kvickt och de ska lösas genom de bästa metoderna för djuren.

Den ekologiska produktionen innebär att djuren ska kunna gå fritt och beta eller äta som de är vana att göra i vilt tillstånd. Det betyder att höns inte får sitta i burar och nötkreaturen ska gå utomhus och få beta fritt. Grisar och andra fjäderfän har också rätt till att vistas utomhus samt kunna äta grovfoder när det passar.

Den egna gården
En huvudprincip med ekologisk produktion, är att djuren ska kunna äta och leva av den egna betesmarken. Saker och ting skall alltså inte transportera mil efter mil för att föda djuren. Detta också för att gårdens egen växthållning ska vara i balans. Tanken är den att djuren skall beta av den egna åkermarken och sedan förse den med naturlig stallgödsel för att grödorna ska växa upp igen.

Man vill heller inte använda sig av bekämpningsmedel för att gödsla eller ta hjälp av farliga metoder för att bekämpa skadegörare eller ogräs. Istället används alternativa metoder som ska förebygga detta. Det kan röra sig om varierad växtföljd eller använda sig av motståndskraftiga sorter. Att använda naturlig växtnäring är också en del av den ekologiska produktionen. Stallgödsel från djuren, kvävefixerande baljväxter, restprodukter från förädling av livsmedel eller andra organiska material är välkomna att agera som växtnäring. Mineralgödsel får inte förekomma såvida det inte är av naturligt ursprung. Man bör även hushålla med all denna växtnäring och arbeta för att bygga upp jordens bördighet. Dessa punkter är de tre viktigaste när det gäller ekologisk produktion, dvs djurhållningen, växtnäringen och bekämpning av ogräs eller skadegörare på åkrarna. Dessa metoder kan komma att kosta en aning mer men hjälper till att både ge bättre livsmedel och samtidigt värna om miljön.

Inlägg Författare: karin

bizplan