Article 7

Fler och fler bönder väljer att ställa om sin gård till en ekologisk verksamhet. Detta uppmuntras ordentligt men du ska också veta att det tar tid innan man får kalla sig en ekologisk bonde. Det gäller att skaffa sig mycket kunskap innan man sätter igång då det är många regler som gäller. man kanske inte tror att den ekologiska produktionen skiljer sig åt speciellt mycket från det vanliga jordbruket, men där tar de flesta fel. Det är mycket som avviker och detta bör man snabbt lära sig.

Läs på genom att söka upp hemsidor och fråga andra bönder hur de har gjort. Jordbruksverket har till exempel en intressant hemsida för dig som vill satsa på ekologiskt.

Att tänka på
Alla bondgårdar har olika förutsättningar för att ställa om till ekologisk produktion. Om man redan har en stor del betesmark och redan odlar dina djurs foder till den största delen, är det mindre krångligt, i alla fall med den biten. Konventionella bönder som istället har byggt ut sin verksamhet med byggnader som inte lämpar sig för ekologisk produktion, måste göra om sin gård till stor del och detta kostar inte lite. Däremot ska du veta att du kan få olika stöd om du vill ställa om din gård till ekologisk sådan.

Att bygga om kan också löna sig i längden eftersom du får mer betalt för dina produkter. Dessutom är ekologisk växtodling och mjölkproduktion mer lönsam än konventionella metoder. Den ekologiska efterfrågan är större än på vanliga produkter, speciellt det som rör mjölkprodukter och grönsaker. Därför kommer det förmodligen bli mycket lätt att hitta köpare av dina odlade produkter, oavsett om du har en stor eller liten verksamhet.

Tänk slutligen på att det måste ta en viss tid innan du kan få kalla din gård ekologisk. Ofta brukar detta ta mellan 1-2 år beroende på hur det såg ut innan.

Att odla ekologiskt innebär en utveckling för dig
De flesta som ställer om till ekologiskt jordbruk, tycker att det var det bästa de kunde göra. Du lär dig också mycket om djur, växter och odlingsmetoder på ett sätt du kanske inte hade tänkt på förut. Att odla ekologiskt betyder att vara i samklang med naturen och många bönder menar att man får en större känsla för allt det naturliga samt utveckling av en mer intensiv kontakt med sina djur. Ställer du om kan du förvänta dig både mer motivation och glädje i arbetet.

Kontakta rådgivare
Sist men inte minst, gäller det att få den hjälp och det stöd man behöver. Det kan man få genom att kontakta Länsstyrelsen och andra rådgivare som hjälper dig med ekonomin osv. Du måste även kontakta kontrollorganen så att de vet att de kan ge dina produkter den märkning som begärs.

Inlägg Författare: karin

bizplan