Att ekologisk mat är bra för miljön och för de människor som jobbar inom jordbruket (till exempel genom att de slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel) vet de flesta redan. Men hur är det egentligen med hälsan för de som äter ekologisk mat? Är ekologisk mat bättre än ”vanlig” mat när det gäller näringsinnehåll, vitaminer och mineraler?

Det finns en föreställning om att ekologiska livsmedel är bättre än andra livsmedel på alla sätt, men faktum är att när det kommer till själva ”nyttigheten” så visar forskningen att det inte finns några tydliga fördelar med att äta ekologiskt. I detta avseende är med andra ord ekologiska livsmedel och andra livsmedel likställda – forskning på exempelvis ekologiskt odlade växter har visat att de inte innehåller högre halter av vitaminer och mineraler än de växter som blivit odlade på konventionellt vis.

En aspekt som dock måste räknas in när man talar om hälsan är just de bekämpningsmedel som används i konventionell odling av både frukter, grönsaker och växter. Att dessa bekämpningsmedel är farliga för människan råder det inget tvivel om, även om de halter som blir kvar i själva grönsakerna och växterna anses säkra. Äter man ekologisk mat kan man dock vara säker på att slippa de eventuella negativa effekter på hälsan som bekämpningsmedlen har.

En sak som kanske är självklar, men som ändå är värd att nämnas i sammanhanget, är dock att man inte kommer att gå ner i vikt eller uppleva några liknande hälsofördelar bara för att man ställer om sin mat till ekologisk. Viktnedgång handlar istället om vilka livsmedel man köper, och i vilken mängd man intar dem – det är ju ingen skillnad kalorimässigt mellan exempelvis vanligt mjöl och ekologiskt mjöl, eller vanliga äpplen och ekologiska äpplen. Förutom att äta mer hälsosamma livsmedel för att gå ner i vikt, kan man också komplettera sin kost med måltidsersättningar som Yokebe. Liksom ekologiska livsmedel innehåller Yokebe så få konstgjorda ämnen som möjligt; inga artificiella smaksättare, sötningsmedel eller andra tillsatser.

Inlägg Författare: karin

bizplan