Utbudet i dagligvaruhandeln nuförtiden är enormt. Av allt kan man välja finns det mängder av olika sorter, olika nyanser, olika smaker och det finns något för alla. I takt med att det blir alltmer inne att tänka i termer av hållbarhet och hållbar utveckling blir det också mer på tapeten med ekologiska produkter. “Organic products” kallas det på engelska. Enligt Jordbruksverket.se handlar ekologisk produktion om att man försöker använda naturens resurser på ett sätt som är hållbart i långa loppet. Detta avser exempelvis energi, mark och vatten. Vidare kan man även läsa om att biologisk mångfald är ett annat viktigt begrepp inom ekologisk produktion.

Inom många verksamheter blir det allt vanligare att tänka i termer av hållbarhet. Tandvården är ett exempel. Inom tandvård, innefattande även akut tandvård används mycket engångsprodukter, ofta med stora mängder plast. Detta ser man över i större utsträckning och det blir allt vanligare med produkter av komposterbar plast samt av trä och papp.

Enligt en artikel från Svenska Dagbladet är det inte alltför ovanligt att företag “grönmålar” för att konsumenten ska handla, dvs man påstår att en produkt eller en produktion är mer ekologisk än den i själva verket är. Ett exempel som nämns i artikeln är ett bageri som marknadsförde sig med att de bakade sitt bröd med egen vindkraft. Vid närmare granskning visade det sig att de inte kunde påvisa att vindkraftverken som de hade faktiskt används som energikälla för brödbaket. Denna företeelse, att företag eller organisationer beskriver sig som mer miljövänliga än vad de faktiskt är går under begreppet greenwashing, eller grönmålning som det heter på svenska.

I takt med att begrepp som hållbart, klimatsmart, grönt och ekologiskt blir allt vanligare blir kunden också mer avtrubbad inför dessa begrepp och tenderar att dra dem alla över en kam, utan att egentligen ifrågasätta vad de står för. Vikten av att verkligt ekologiska produkter används, når konsumenterna och ersätter icke ekologiska produkter, är avgörande för miljöns framtid. Exempelvis sägs det att ifall vi fortsätter att omsätta plast på samma sätt som vi gör nu kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i våra hav. Denna typ av information bör givetvis granskas kritiskt, men den sätter ändå på något sätt fingret på var vi befinner oss i frågan om miljö och hållbarhet. Det finns ingen anledning till – och ingen hjälp i att – förfäras. Men vi behöver ta ansvar och göra vad vi kan här och nu för att efterkommande generationer ska kunna leva och må bra.

Här följer tre olika områden att öka sin medvetenhet på för att leva mer hållbart:

– Medvetenhet kring mängden produkter man konsumerar.

– Medvetenhet kring vad för typ av material dessa produkter innehåller.

– Medvetenhet kring möjlighet att återvinna sina förbrukade produkter.

Inlägg Författare: karin

bizplan