Det är stor efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. Svenskar blir allt mer fixerade vid miljön och väljer i allt större utsträckning ekologiska produkter. Hållbarhetsfokuset gäller även viner och andra alkoholhaltiga drycker. Utbudet av ekologiska viner ökar ständigt vilket gör att kvaliteten kan bli bättre tack vare konkurrens. Smarta tjänster som https://vinoteket.se/ gör att det går att beställa ekologiska viner online. Smidigt, hållbart och gott! Om du inte vet vilket ekologiskt vin du ska köpa kan du beställa en av Vinotekets färdiga vinlådor, med enbart ekologiska viner.

Ekologiskt, naturligt och biodynamiskt vin

 

Det finns många olika termer för att definiera hållbara viner. Det kan vara förvirrande och svårt att veta vad som egentligen skiljer ett ekologiskt vin från ett naturvin eller ett biodynamiskt vin. Naturviner och biodynamiska viner tillhör samma kategori som ekologiska viner, men det finns vissa saker som skiljer dem åt.

Ett ekologiskt vin är certifierat och produceras enbart med druvor som odlats ekologiskt. Odlingen får bland annat inte besprutas med vissa bekämpningsmedel och naturgödsel måste användas istället för konstgödsel. Det finns tydligt definierade regler för vad som krävs för att en vinodling ska klassas som ekologisk. Ett ekologiskt vin har alltid en av de ekologiska certifieringarna. Organiskt och biologiskt vin är synonymer till ekologiskt vin.

Naturvin har ökat i popularitet de senaste åren. Det finns ingen certifiering för naturvin och begreppet är fortfarande relativt odefinierat. Ett naturvin har producerats med så lite mänsklig påverkan som möjligt med få tillsatser. Enbart den naturliga jästen från druvans skal används i jäsningsprocessen och ofta tillsätts varken socker, sulfiter eller syra. Dessutom är naturviner nästan alltid ofiltrerade vilket ger en grumlig färg. Naturvin är en produktionsmetod och inte en certifiering.

Ett biodynamiskt vin påminner en del om ekologiskt vin, men det har en bredare filosofisk betydelse. Det biodynamiska vinet tar hänsyn till stjärnornas och planeternas rörelser och positioner. Bland annat avgörs skördedatumet beroende på detta. Grundidén för biodynamiska vinodlingar är att se den större helheten där allt på vingården är en del av kosmos.

Krav för ekologiskt vin

Det finns många krav som måste uppfyllas för att ett vin ska klassas som ekologiskt. Framför allt handlar det om jordbruket, det vill säga själva odlingen av vindruvorna. Det finns fortfarande ingen bredare certifiering som tar hänsyn till transportmetod, förpackningar och liknande. EU arbetar för att ta fram en sådan standard. Den nuvarande standarden handlar framför allt om att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel begränsas i produktionen. För viner som är odlade 2012 eller senare finns även krav på tillverkningsmetoden enligt EU-förordning 203/2012.

Certifieringar

För att ett vin ska få säljas som ekologiskt måste det certifieras av en oberoende organisation. Certifieringen finns för att kontroller att vinproducenten uppfyller de krav och regler som finns för ekologiskt jordbruk och vinproduktion. KRAV, det gröna EU-lövet, Demeter och Ecocert är vanliga ekologiska certifieringar.

Det kan vara bra att ha i åtanke att vinbranschen är en traditionell bransch. Många vinproducenter tillverkar ekologiskt vin utan att certifiera sig. Metoden viticulture raisonée betyder ordagrant “förnuftig odling” vilket innebär att man producerar hållbart med respekt till naturen.

Inlägg Författare: karin

bizplan